Ga direct naar het artikel

Over ons

Over programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar

Sinds eind 2019 werken onder de vlag Zuid-Limburg Bereikbaar overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen aan een blijvende bereikbaarheid en minder autogebruik in de regio. We stimuleren structureel ander reisgedrag voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Ook werken we aan slimme en duurzame logistieke oplossingen.

Het programmabureau is in 2010 opgericht om te zorgen voor minder automobiliteit, met name onder forenzen. Grote infrastructurele projecten, zoals het nieuwe verkeerssysteem met een tweelaagse tunnel voor de A2 in Maastricht en een nieuw tracé voor de Noorderbrug, vormden de aanleiding.

Inmiddels staat in het uitvoeringsprogramma niet alleen bereikbaarheid en doorstroming, maar ook duurzame mobiliteit centraal. Zo dragen we bij aan een gezond woon- werk- en leefklimaat. 

De activiteiten van het programmabureau worden gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en een veertigtal grote werkgevers in Zuid-Limburg.

Slimme en duurzame mobiliteit in Zuid-Limburg

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar werkt samen met overheden, werkgevers, ondernemers, mobiliteitsaanbieders, belangenorganisaties en kennisinstituten. Ga voor meer informatie over partners, werkwijze, projecten en producten naar zuidlimburgbereikbaar.nl.

Maak de beweging

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar biedt probeeracties aan zoals Ontdek het OV en Ontdek de e-bike aan forenzen die anders willen reizen en de auto willen laten staan of duurzamer willen reizen. Alle acties van het Programmabureau vind je terug op maakdebeweging.nl.

Wie is wie bij het Programmabureau?

Een overzicht van alle medewerkers die actief zijn voor Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar vind je op de corporate website.

Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief